tel./fax 087 421 80 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Free Joomla Modules

Przetargi

W celu umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarza prosi się osoby przebywające na tym terenie o właściwą troskę o cmentarz wraz zjego urządzeniami oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

§1

 1. Właścicielem i Administratorem Cmentarza Komunalnego w Rynie jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Rynie.
 2. Siedziba Adminstratora Cmentarza znajduje się w Rynie przy ul. K. Wallenroda 10.
 3. Godziny urzędowania Administracji Cmentarza: od poniedziałku do piątku 7.00-15.00 sobota, dni świąteczne oraz nagłe zdarzenia prosimy dzwonić pod nr 505019047.

§2

 1. Cmentarz jest czynny całodobowo.
 2. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach od 10.00 do 16.00. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po porozumieniu z zarządcą cmentarza, jest możliwość zorganizowania pogrzebu w innych dniach i godzinach.

§3

 1. Opłaty związane z pochówkiem pobierane są w kasie Administratora Cmentarza najpóźniej w dniu pogrzebu. Opłaty dotyczą:
  • miejsc grzebalnych na 20 lat,
  • grobów murowanych,
  • grobów na urny ziemne,
  • przedłużenie opłaty na następne 20 lat,
  • rezerwacja miejsca /miejsce rezerwowe winno być ogrodzone lub oznakowane tabliczką przez osobę dokonującą rezerwacji/,
  • wynajem kaplicy cmentarnej.
 2. Wymienione opłaty są ustalane przez Administratora Cmentarza.
 3. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat w ustawowym terminie, grób kwalifikuje się do likwidacji ( zgodnie z art.7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 "stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Likwidacja jest poprzedzona wcześniejszą informacją na grobie.
 4. Troska o przedłużenie opłaty należy do bliskich osoby pochowanej w grobie.

§4

 1. Grób ziemny nie może być użyty przed upływem 20 lat (wyjątek nie dotyczy grobu głębinowego).
 2. Do dysponowania miejscem wolnym w grobie ziemnym lub murowanym uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego lub odpowiednie instytucje.
 3. Dysponowanie miejscem w grobie murowanym mają osoby, które poniosły jego koszty i są w stanie je wykazać.
 4. Pochowanie innej osoby w istniejącym grobie uzgadnia się z administracją cmentarza.
 5. Wykopanie i wymurowanie grobu wykonywane przez zakłady pogrzebowe musi być uzgodnione z Administratorem Cmentarza z zachowaniem ich kolejności na kwaterach i poprzedzone złożeniem dokumentu "Karta zgonu w celu pochowania zwłok" oraz wniesieniem opłat cmentarnych. Usługę kopania grobów wykonuje wyspecjalizowana firma pogrzebowa, która musi dostosować się do ogólnych norm porządkowych obowiązujących na cmentarzu oraz wskazań Zarządcy Cmentarza.
 6. Firma wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązana jest do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolicy w należytym stanie.

§5

 1. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonywana na zlecenie osób z powiązaniami rodzinnymi, oraz prokuratury lub sądu i za zgodą Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w obowiązuj ącym ustawowym terminie.
 2. Ekshumacja zwłok lub szczątków jest dopuszczalna zasadniczo w okresie od 16 października do 15 kwietnia; przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych. Poza tymi terminami konieczna jest zgoda Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 3. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem dwóch lat ( nie dotyczy prokuratury i sądu ).

§6

 1. Przyjęcie zwłok do pochowania wymaga dokumentu: "Karta zgonu do celu pochowania zwłok" z Urzędu Stanu Cywilnego lub tłumaczenia aktu zgonu innego państwa.
 2. Administrator Cmentarza ma prawo do kontroli dokumentu uwierzytelniającego prowadzenie firmy pogrzebowej oraz zlecenia na organizację pogrzebu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników innych firm prowadzących roboty na cmentarzu.

§7

 1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
  • zakłócanie ciszy, porządku i powagi miejsca
  • przebywanie nieletnich dzieci bez opieki
  • picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym
  • palenia papierosów
  • żebractwa
  • wysypywania śmieci poza nuejscem wyznaczonym
  • jazdy pojazdami jednośladowymi
  • wprowadzania zwierząt
 2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia Administratora:
  • prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej
  • ustawianie, przestawianie i wynoszenie z cmentarza jego urządzeń
  • ustawiania ławek,płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy
  • wjazdu pojazdem mechanicznym
  • sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju i malowania murów
  • zbierania wszelkiego rodzaju roślin
  • umieszczanie reklam
 3. Wszelkie prace kamieniarskie lub budowlane na cmentarzu wymagają stosownych zezwoleń oraz wcześniejszego zaaprobowania projektu przez Administratora.

§8

 1. Zarządca Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiulowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 2. W przypadku naruszania regulaminu Administrator ma prawo do występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcj i prawnych i administracyjnych.

Administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie Sp. z o.o.
ul. Konrada Wallenroda 10 11-520 Ryn
tel./fax 087 421 80 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ta strona używa ciasteczek, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Brak zmian w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Polityka cookies

Our website is protected by DMC Firewall!